Del 2

Gratulere, nå har du vert i banken og fått i ordn finansieringen. Eg regner med du har startet å se deg rundt etter leiligheter /hus og de legger merke til at det står selveier, borettslag, akjseleilighet, osv. Så hva betyr det?

Aksjeleilighet

Leilighetene er registrert som et aksjeselskap og du vil kjøpe 1 aksje som gir deg borett i den leiligheten. Da vil dere også betale månedlige fellesutgifter som dekker, kommunale avgifter, forsikring, vedlikehold av ytre vegger og tak, osv.

En fordel med akjseleiligheter er at du slipper å betale dokumentavgift på 2,5% av kjøpesummen når du kjøper en bolig i et aksjelag.

Det du derimot må belage deg på er noen 1000 lapper i avgifter som følger med.

Et akjselag har også et eget styre som bestemmer og skal ivareta alle beboerenes interesse.

De har derfor laget en del regler som du må følge og inrette deg etter om du ønsker å bo der.

Har du planer om å leie ut leiligheten du kjøper, må du ha godkjenning av styret og i noen aksjelag har de bestemt at utleie er ikke lov, men om du får lov å leie ut er det noen som har en ramme som sier maks 3år + du må ha bodd der minst 1 år før du leier ut.

kan også minne om at du må ha egen innboforsikring + at fellesutgiftene kan øke. (de pleier som regel å øke noen % hvert år)

Andel/borettslag

Dette er mye det samme som aksjeleilighet, men her er det et borettslag og du kjøper en andel av borettslaget som gir deg borett til en leilighet i borettslaget.

Du slipper også her å betale dokumentavgift til staten men må betale noen gebyrer som pleier å være på rundt 4-5000 kroner

Du vil her også betale felles utgifter som dekker, felles lån, kommunale avgifter, vedlikehold, forsikring, osv.

Et borettslag har også et styre som bestemmer og de skal ivareta alle beboerens interesse, så dermed er det regler som du må følge.

Du står heller ikke fritt til å leie ut. Du trenger også her lov av styret for å leie ut boligen.

Fellesutgiftene øker som regel litt hvert år.

Du må ha egen innboforsikring

Du må kanksje være medlem i et boligbyggelag for å ha lov å bo der.

Det er avogtil forkjøpsrett på en del av boligene.

Selveier

Her bestemmer du det meste selv, men kjøper du en leilighet i et bygg med flere andre. Er det viktig at det er en klar avtale på dette og om hvem som skal betale og hvor mye hver leilighet skal betale om plutselig en boligeier ikke har råd å reperere det ytre på boligen.

Her betaler du kommunale avgifter, forsikringer, og alt slikt må du selv tenke på og betale inn selv.

Du betaler også en dokumentavgift til staten når du kjøper leiligheten/boligen som er på 2,5% av kjøpesummen så dette må du legge til når du byr slik du ikke overstiger dine økonomiske rammer.

her står du fritt i å leie den ut med en gang den er kjøpt om det er ønskelig.