Dine plikter

Selge bolig

Her er dine plikter som selger og det gjelder om du selger både privat eller gjennom megler:

Du har som selger plikt til å opplyse om alle viktige forhold angående boligen/eiendomen du skal selge.

Det vil si:

 • vannlekasje som ikkje er undersøkt eller ferdig reparert
 • dårlig vanntrykk
 • planer for oppråde
 • planer i boretslag/aksjelag som kan påvirke fellesgjeld og felles kostnade
 • råteskader
 • muggskader
 • skadedyr
 • osv

 

Viss du som selger unnlater å oppgi alt du vet om eiendomen du selger kan dette utgjøre en mangel som kjøper kan klage på.

Da kan kjøper :

 • kreve utbedring på dine regning
 • holde penger tilbake
 • heve kjøpet om det er alvorlige mangler