Megler eller privat

Selge bolig

Nå må du bestemme deg om du skal selge boligen med megler eller om du skal selge den privat.

Selge privat:

Du kan finne mange nettmeglere og advokater som tilbyr deg tjenester i forbindelse med at du som privatperson ønsker å gjøre en del av salgsprosessen tilknytta boligsalg

Det stilles heller ikkje samme krav når en privat person selger som om en megler hadde solgt boligen for deg, men jobben med å selge boligen vil være mye den samme.

Du må innhente en del opplysninger som kjøper har rett på å vite og opplysninger som kan påvirke kjøpers beslutning.

 • Se § 6-7 i eiendomsmeglingsloven som oppstiller visse minimumskrav til hvilke opplysninger som skal foreligge før kjøp.
 • Selger skal gi informasjon om alt han har kjennskap til og ting selger har mistanke om kan være svakheter med boligen.
 • Du må innhente takst på eiendomen, dette bruker du en takstmann til.
 • Forbrukerrådet mener det vil være lurt å innhente en tilstandsrapport av boligen.
 • Selger bør i tillegg utarbeide en salgsoppgave, sørge for annonsering og avholde visning.
 • Budgivning: husk at første bud alltid skal være skriftlig. Det stilles imidlertid ikke samme krav til føring av budjournal ved privat salg som ved salg gjennom megler.
 • Utforming av kontrakt og overlevering av kjøpesummen bør bli gjort gjennom en advokat med kunskap rundt dette område.
 • Ved privat salg må man være klar over at det er begrensninger i forhold til eierskifte- og kjøpsforsikringer.

Når du selger gjennom megler:

Megler har som regel pakketilbud og tilbyr deg alt som trengs når det gjelder salg av bolig. I tillegg har de mye erfaring på dette område og kan gi deg mange råd angående korleis boligen din skal være under visning.

Her er noe av det du betaler for når du bruker en megler:

 • Visninger
 • eierskifte gebyr
 • Markedsføring og annonsering
 • Etableringsgebyr
 • provisjon/timepris
 • takst med plantegning
 • offentlig gebyrer
 • oppgjørskostnader
 • eventuelt eierskifte forsikring: dette er lurt av deg å ha.