OMSKULERING

OMSKULERING


Å omskolere seg er en betydningsfull beslutning, og det er flere viktige faktorer å vurdere.

OMSKULERING


Å omskolere seg er en betydningsfull beslutning, og det er flere viktige faktorer å vurdere. Her er noen nøkkelpunkter du bør tenke på: 1. Klargjør motivasjonen din:

  • Hvorfor ønsker du å omskole deg? Er det for å forfølge en lidenskap, bytte karriere, eller forbedre eksisterende ferdigheter? Å forstå dine mål og motivasjoner vil hjelpe deg med å ta riktige beslutninger underveis.
 2. Forskningsarbeid om ditt valgte felt:

  • Undersøk grundig om det nye feltet du vurderer å gå inn i. Hva er jobbutsiktene? Hvilke ferdigheter er etterspurt? Er det vekstmuligheter? Dette vil hjelpe deg med å forstå om det er et bærekraftig valg for fremtiden.

 3. Evaluering av nåværende ferdigheter og erfaring:

  • Identifiser hvilke ferdigheter og erfaringer du allerede har som kan overføres til det nye feltet. Dette kan hjelpe deg med å avgjøre om du trenger å ta grunnleggende kurs eller om du kan bygge videre på det du allerede kan.

 4. Tidsforpliktelse og økonomiske aspekter:

  • Vurder hvor mye tid du kan forplikte deg til omskolering. Noen programmer kan være mer intensive enn andre. I tillegg må du tenke på økonomiske aspekter, som undervisningsavgifter, tap av inntekt mens du studerer, og eventuelle andre utgifter.

 5. Fleksibilitet i studieprogrammet:

  • Se etter studieprogrammer som passer din timeplan og livsstil. Online-kurs og deltidsstudier kan være gode alternativer hvis du har andre forpliktelser.

 6. Nettverksbygging:

  • Bygg et nettverk i det nye feltet ved å delta på arrangementer, workshops eller online fora. Dette kan gi deg verdifulle innsikter og muligheter.

 7. Støtte fra familie og venner:

  • Diskuter beslutningen med nære familiemedlemmer eller venner. Støtte fra dine nærmeste kan være viktig når du tar en stor beslutning som omskolering.

 8. Kontakt fagpersoner:

  • Snakk med fagpersoner innen det nye feltet for å få innsikt og råd. Dette kan gi deg en realistisk forståelse av hva du kan forvente.

Husk at omskolering kan være utfordrende, men med god planlegging og motivasjon kan det også være en givende reise. Lykke til!Etter grundig vurdering og nøyeplanlegging, der eg såg både på øknomien samt snakket med venner og familie. Besluttet eg å omskulere meg. Det var en tøff overgang fra arbeidslivet til studentlivet.